Odkryj nową jakość polityki.

Normalny Kraj to Polska bez absurdów.
Koncentrujemy się na realnych potrzebach ludzi.

O naszej idei

Dołącz do zbiórki podpisów poparcia dla Komitetu Wyborczego Normalny Kraj
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Przejdź do formularza

Poznaj nowy wymiar relacji społecznych.

Naszą wizją jest zdrowe państwo, którego reprezentanci dbają o interesy narodu, a wspólne cele realizowane są w zgodzie z interesem jednostki oraz poszanowaniem własności prywatnej. Zadbamy również o silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz zdrowe relacje z innymi narodami.

Poznaj nowy wymiar relacji społecznych.

Naszą wizją jest zdrowe państwo, którego reprezentanci dbają o interesy narodu, a wspólne cele realizowane są w zgodzie z interesem jednostki oraz poszanowaniem własności prywatnej. Zadbamy również o silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz zdrowe relacje z innymi narodami.

Zasadnicze postulaty ideowe:

Zasadnicze postulaty ideowe:

Przejrzyste prawo

W normalnym kraju normy prawne powinny bazować na logice, wynikać z prawa naturalnego oraz norm etyczno-moralnych funkcjonujących w Naszym kodzie kulturowym. Są to kluczowe elementy dobrze skonstruowanego prawa, które jest zrozumiałe przez ogół społeczeństwa i które będzie mu służyło.

Racjonalna geopolityka

Zadbamy o to, by Polska dołączyła do krajów liczących się na arenie międzynarodowej, tak jak Nasi przodkowie dbali o dobrą reputację Naszego narodu. Najwyższy czas, by powrócić do tradycji unii, w których realizowane są wspólne cele – służące wszystkim członkom, a nie poszczególnym grupom nacisku, czerpiącym korzyści kosztem ogółu.


Ochrona własności prywatnej

Kierujemy się zasadą: ,,Mój dom – moja twierdza”, uważamy również, że pełnoprawni i odpowiedzialni posiadacze broni palnej lepiej zadbają o swój dobytek oraz życie i zdrowie najbliższych, niż biurokrata ingerujący w każdą sferę życia społeczno-gospodarczego. Jest to również istotny aspekt wpływający na wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego kraju.


Praworządne państwo

Nie postulujemy utworzenia ‘’państwa prawa”, ponieważ slogan ten jest tautologią. Państwo w cywilizacji łacińskiej jest państwem praworządnym i jest wynikiem woli narodu – naczelnego związku społecznego różnokrewnego, obejmującego swymi funkcjami całość życia społecznego, a w tym przede wszystkim porządek etyczno-moralny – i takie państwo pragniemy utworzyć.

Silna armia

Profesjonalna oraz nowocześnie wyposażona armia jest podstawą bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, dlatego nieliczne podatki będą przeznaczane m.in. na jej sprawne funkcjonowanie. Nie powinniśmy angażować się energo-materialnie w konflikty, które nie zagrażają bezpośrednio suwerenności Polski. Postaramy się maksymalnie ograniczyć wszelką aktywność militarną do sfery wojny informacyjnej.


Minimum biurokracji


W Normalnym Kraju urzędnicy powinni realizować swoje podstawowe funkcje – usprawniać działanie państwa oraz nie przeszkadzać przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Liczba urzędników zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, co przełoży się na wyższe wynagrodzenia dla pracowników administracji państwowej, którzy rzetelnie i sprawnie wykonują swoje obowiązki.


Przejrzyste prawo

W normalnym kraju normy prawne powinny bazować na logice, wynikać z prawa naturalnego oraz norm etyczno-moralnych funkcjonujących w Naszym kodzie kulturowym. Są to kluczowe elementy dobrze skonstruowanego prawa, które jest zrozumiałe przez ogół społeczeństwa i które będzie mu służyło.

Praworządne państwo

Nie postulujemy utworzenia ‘’państwa prawa”, ponieważ slogan ten jest tautologią. Państwo w cywilizacji łacińskiej jest państwem praworządnym i jest wynikiem woli narodu – naczelnego związku społecznego różnokrewnego, obejmującego swymi funkcjami całość życia społecznego, a w tym przede wszystkim porządek etyczno-moralny – i takie państwo pragniemy utworzyć.

Racjonalna geopolityka

Zadbamy o to, by Polska dołączyła do krajów liczących się na arenie międzynarodowej, tak jak Nasi przodkowie dbali o dobrą reputację Naszego narodu. Najwyższy czas, by powrócić do tradycji unii, w których realizowane są wspólne cele – służące wszystkim członkom, a nie poszczególnym grupom nacisku, czerpiącym korzyści kosztem ogółu.

Silna armia

Profesjonalna oraz nowocześnie wyposażona armia jest podstawą bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, dlatego nieliczne podatki będą przeznaczane m.in. na jej sprawne funkcjonowanie. Nie powinniśmy angażować się energo-materialnie w konflikty, które nie zagrażają bezpośrednio suwerenności Polski. Postaramy się maksymalnie ograniczyć wszelką aktywność militarną do sfery wojny informacyjnej.

Ochrona własności prywatnej

Kierujemy się zasadą: ,,Mój dom – moja twierdza”, uważamy również, że pełnoprawni i odpowiedzialni posiadacze broni palnej lepiej zadbają o swój dobytek oraz życie i zdrowie najbliższych, niż biurokrata ingerujący w każdą sferę życia społeczno-gospodarczego. Jest to również istotny aspekt wpływający na wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego kraju.

Minimum biurokracji

W Normalnym Kraju urzędnicy powinni realizować swoje podstawowe funkcje – usprawniać działanie państwa oraz nie przeszkadzać przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Liczba urzędników zostanie ograniczona do niezbędnego minimum, co przełoży się na wyższe wynagrodzenia dla pracowników administracji państwowej, którzy rzetelnie i sprawnie wykonują swoje obowiązki.

Znajdziesz nas również na

Znajdziesz nas również na:

YouTube