Życzenia

Category Archives — Życzenia

Słów kilka do Narodu

Szanowni Państwo,

W dniu 16 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się z inicjatywy Partii Normalny Kraj i Konfederacji Na Rzecz Reform Ustrojowych,  kolejne spotkanie organizacyjne Wspólnej Akcji Wyborczej Polaków. Akcji będącej procesem wyłonienia nowych, autentycznie pro-polskich przedstawicieli do Parlamentu, dla których podźwignięcie i rozwój Narodu Polskiego jest najwyższym dobrem.

Uważamy, że Wszystkie dotychczasowe wybory sprowadzały się do głosowania na tzw. „jedynki” i inne „miejsca biorące”, namaszczane przez szefów partii. Taka ordynacja wyborcza – będąc wadliwą już w samych swych założeniach – umożliwiające medialne manipulacje społeczeństwem, czy ustawianie sondaży przedwyborczych, sprowadzają Suwerena do roli biernego obserwatora, a w rezultacie głosowania na „mniejsze zło”. Tak utrwalił się partyjny system nadzoru nad Narodem Polskim, a wytworzona podczas obrad przy „Okrągłym Stole” kasta polityczna, nie reprezentuje interesów Naszego Narodu a jedynie zaspokaja swoje własne potrzeby. Co gorsza, w tym dążeniu, do swojego prywatnego dobrobytu, kasta ta – często świadomie a czasem także nieświadomie – jako obca agentura wpływu, realizuje cele obcych żywiołów (przede wszystkim zachodnich) kosztem Polski i Polaków.

W tak zdiagnozowanej sytuacji, nie widzimy innej alternatywy, jak tylko utworzenie jednej, wspólnej, ponadpartyjnej, listy wyborczej i oddolne wyłonienie zupełnie nowej, polskiej elity do zarządzania państwem: Państwem suwerennym, niepodległym, realizującym zasady wolności osobistych i ideę Dobra Wspólnego. Wychodzimy z założenia, że Polska nie jest ani prawicowa, ani lewicowa; nie jest miejscem krzewienia wszelkich –izmów, czy innych błędnych (jak pokazała historia) ideologii. Polska to nasze wartości, utrwalone wielowiekową kulturą materialną i duchową naszych przodków, zapisaną na chlubnych kartach historii. Polska, to także działka na globusie, o wyjątkowych zasobach naturalnych oraz kuźnia talentów naukowych, którzy za przykładem Mikołaja Kopernika, Mari Curie-Skłodowskiej i wielu innych dokonywali przełomowych w skali światowej odkryć. Polska, to wreszcie miejsce, które dzięki rozwojowi cywilizacji łacińskiej budowało swój dobrobyt nie na zbrodniach i agresji, ale na poszanowaniu godności każdego człowieka. Jesteśmy dumnym (mającym ku temu powody) i licznym Narodem, rozsianym po całym świecie. Pora więc zadbać o własny dom.

Nasza Akcja Wyborcza chcąc zachować autentycznie oddolny charakter, jest otwarta dla każdej Polki i Polaka, którzy w sercu i duszy czują odpowiedzialność za przyszłość swoją, swojej rodziny i bliskich. Dla każdego jest miejsce w tym wspólnym dziele, tworzenia fundamentów Normalnego Kraju, na miarę naszych potrzeb i ambicji – nowoczesnego państwa w XXI wieku.

Analiza ostatnich wyborów samorządowych pokazała, że Polacy oczekują takiej przemiany. W wyborach do rad gminy powstało ponad 8000 oddolnych obywatelskich komitetów wyborczych.  To na te komitety wyborcy oddali w skali całego kraju 57% ważnych głosów w wyborach do rad gminnych! Natomiast główne partie otrzymały znacząco niższe poparcie: PiS – 20,7%, PO/Nowoczesna – 12,5%, PSL – 4,7%, SLD – 2,7%. Niech te dane zmotywują nas wszystkich do takiej aktywności, by te wyniki przełożyły się na sukces wyborczy naszej wspólnej listy wyborczej.

Przyjęliśmy również kardynalne zasady naszej Akcji Wyborczej:

  1. Wyborcy wyłaniają takich kandydatów na listy wyborcze, którzy gwarantują godne reprezentowanie ich w Parlamencie, kierując się ich wiedzą fachową, kompetencjami, uczciwością i postawą moralną.
  2. Kandydaci na listy wyborcze powinni reprezentować wszystkie powiaty, co przybliży nas do idei pełniejszej reprezentacji narodu i odpowiedzialności za swoje decyzje przed wyborcami.
  3. Kandydat podpisuje Kontrakt Wyborczy ze swoim Komitetem, zobowiązujący go do realizacji konkretnych przyjętych obietnic przedwyborczych.
  4. Ostateczny kształt list wyborczych i kolejność kandydatów zostanie ustalona w drodze prawyborów z udziałem wszystkich osób, aktywnych w organizacji wyborów.

Apelujemy tą drogą do wszystkich Polek i Polaków o aktywny udział w naszej akcji, która po wyborach do PE, naszego Parlamentu oraz wyborach prezydenckich, zakończy się w 2020 roku. Niech ten czas stanie się autentycznym świętem polskiej demokracji, tej demokracji, która towarzyszyła naszym przodkom od zarania dziejów.

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni i nikt nie powinien czuć się zwolniony z obowiązku wobec własnej Ojczyzny, niezależnie od tego, gdzie obecnie rzuciły go losy. Wobec obłudnej propagandy masowych, polsko i obcojęzycznych mediów, jedynie rzetelna rekomendacja, przekaz idący z ust do ust, tzw. „pocztą pantoflową” może trafić do odbiorcy, który już więcej nie powinien stać przed dylematem, że nie ma na kogo głosować.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech w tej atmosferze rodzinnej wspólnoty, nie zabraknie też życzeń dla pomyślności naszej Ojczyzny, a przy świątecznym stole umilkną polityczne swary, będące w istocie sztucznym podziałem. Polska jest jedna, jesteśmy silni jednością Narodu, co 100 lat temu, udowodnili nasi pradziadowie, stawiając sobie za cel odzyskanie suwerennej Polski.